Zoom Logo

Employment Grants Bidder's Conference - Shared screen with speaker view
Amy Wall
41:42
Today's Slides are Online here: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/07/Employment-Grants_bidders-conference_07072022.pdf
Amy Wall
43:46
La presentación de hoy se publicará en el sitio web del DDS en: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/07/Employment-Grants_bidders-conference_07072022.pdf
Amy Wall
01:23:32
Đối với tiếng Việt, hãy nhấp vào quả địa cầu màu trắng có nhãn “thông dịch” ở cuối màn hình Thu phóng, chọn tiếng Pháp, sau đó nhấp vào “Tắt âm thanh gốc”.
Amy Wall
01:37:31
Comments? Questions? Email: EmploymentGrant@dds.ca.gov¿Comentarios? ¿Preguntas? Mande su correo electrónico a EmploymentGrant@dds.ca.gov